Wij signaleren problemen in een vroeg stadium

Onze kracht:

  • JAM kent geen wachtlijst
  • Samen zoeken we naar een passende begeleider
  • De jeugdige wordt betrokken bij alle overleggen
  • per drie maanden een tussenevaluatie (MDO)
  • Intensieve samenwerking met ketenpartners: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Dokter Bosman, diverse middelbare scholen in de regio en stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe.

De Jeugdprofessional van JAM werkt altijd aan het inzetten en versterken van de eigen kracht van ouders en jeugd!

 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze professionals.

Advies bij Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB)

Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen deelnemen in de samenleving. Ouders en het netwerk van het gezin hebben hierin de eerste rol. JAM vervult een unieke verbindende rol tussen specialistische jeugdhulp en het onderwijs, waarbij JAM begeleiding biedt op de verschillende levensgebieden. Denk hierbij aan een positiever zelfbeeld, emotie-regulatie, persoonlijkheidsontwikkeling, echtscheidingsproblematiek, complexe gedragsproblematiek en complexe faalangst of een combinatie hiervan met betrekking tot jeugdhulp.

 

Door de lichtere vorm van begeleiding die de jeugdprofessionals van JAM bieden kan de stap naar een GGZ-behandeling mogelijk voorkomen worden. Wij signaleren problemen in een vroeg stadium en maken deze bespreekbaar.

 

JAM kan je op weg helpen met advies en de aanvraag van ZIN of PGB en heeft daarvoor een contract met Meerinzicht (gemeentes Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet en Elburg) en met de gemeente Ermelo. De gemeentes bepalen wie een PGB of ZIN beschikking krijgt.