Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Wij signaleren problemen in een vroeg stadium

Onze kracht:

  • JAM kent geen wachtlijst
  • Samen zoeken we naar een passende begeleider
  • De jeugdige wordt betrokken bij alle overleggen
  • Per drie maanden een tussenevaluatie (MDO)
  • Intensieve samenwerking met ketenpartners: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Dokter Bosman, diverse middelbare scholen in de regio en stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe.

De Jeugdprofessional van JAM werkt altijd aan het inzetten en versterken van de eigen kracht van ouders en jeugd!

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze professionals.

Advies bij Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB)


Voor wie?

Ouders van een kind of jongere met een PGB of ZIN kunnen bij JAM terecht met zorgvragen op verschillende levensgebieden. Denk hierbij aan een positiever zelfbeeld, emotieregulatie, persoonlijkheidsontwikkeling, studievaardigheden, echtscheidingsproblematiek, complexe gedragsproblematiek, faalangst of een combinatie hiervan.
Het verschil tussen PGB en ZIN zetten we hieronder voor u op een rij.

PGB
Een PGB is een bedrag waarmee u zelf zorg en ondersteuning inkoopt. U bepaalt zelf voor welke zorgverlener u kiest en u sluit zelf een contract met de zorgverlener af. Met een PGB houdt u ook zelf de administratie bij en regelt u zelf de betalingen. Als u voor JAM kiest als zorgverlener, maken wij in overleg met u een planning voor de te verlenen zorg en ontvangt u maandelijks facturen van ons.

ZIN
Bij Zorg in Nature maakt de gemeente of het zorgkantoor afspraken met zorgorganisaties zoals JAM. U maakt vervolgens met JAM afspraken over de invulling van de zorg en de gemeente of het zorgkantoor regelt de administratie en de betalingen.

Het begeleidingsplan
Voor zowel PGB als ZIN geldt dat we in overleg met u een begeleidingsplan voor de zorgverlening aan uw kind opstellen. Hierin staan de doelen waaraan we met uw kind werken omschreven. Dit begeleidingsplan evalueren we periodiek en vormt de basis voor de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar om tot verstrekken van PGB of ZIN over te gaan.

De begeleiding
Als het begeleidingsplan en PGB of ZIN rond zijn gaan we van start met de begeleiding van uw kind. Uw kind krijgt hierbij een vaste begeleider en komt wekelijks of meerdere keren per week op vaste momenten naar JAM. Uw kind krijgt hier alle ruimte om in zijn of haar tempo aan de vastgestelde doelen te werken. Deze doelen koppelen we zoveel mogelijk aan situaties uit het dagelijkse leven van uw kind, zoals het omgaan met leeftijdgenoten en het werken aan schooltaken. De eigen kracht en talenten van uw kind staan hierbij altijd voorop!

Overleg en evaluatie
Tijdens de hele periode bij JAM blijven wij in overleg met ouders, school en eventuele hulpverleners om zo gezamenlijk te werken aan de doelen die we voor uw kind hebben vastgesteld. We doen dit door middel van MDO’s (multidisciplinaire overleggen). In een MDO vormen we ons een integraal beeld van hoe het met de leerling gaat, met inbreng van alle betrokkenen, vanuit de verschillende invalshoeken. Dit helpt om een compleet beeld te krijgen, naast de ontwikkeling van het kind die we bij JAM zien.
Tevens zijn er periodieke evaluatiemomenten met de ouder(s)/verzorgers. Aan de hand van de MDO’s en evaluaties passen we het begeleidingsplan van het kind aan en werken we aan passende doelen.

Samenwerking
Om u en uw kind zo goed mogelijk te helpen werken wij samen met onder meer Centrum voor Jeugd en Gezin, Meerinzicht, Stichting Leerlingenzorg, Dokter Bosman, Psycho Praktijk Harderwijk-Emmeloord, Accare, Stichting Leergeld Randmeren en diverse scholen in de regio.
Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor begeleiding bij JAM? U bent van harte welkom om kennis te komen maken op onze locatie in Harderwijk en de mogelijkheden voor uw kind te bespreken!

JAM kan je op weg helpen met advies en de aanvraag van ZIN of PGB en heeft daarvoor een contract met gemeentes Harderwijk, Zeewolde, (Meerinzicht), Nunspeet en Elburg en met de gemeente Ermelo (alleen PGB). De gemeentes bepalen wie een PGB of ZIN beschikking krijgt.