Zoek
Sluit dit zoekvak.

Doorstroomtoets-training

Sinds 2015 is de doorstroomtoets (voorheen centrale eindtoets) niet meer leidend bij het schooladvies in groep 8. De leerkracht, die het kind elke dag meemaakt, baseert het advies op zijn of haar algehele indruk. Daarbij tellen zowel de motivatie en werkhouding als de resultaten van alle toetsen in groep 6, 7 en 8 én de doorstroomtoets mee. Als het advies dat uit de doorstroomtoets volgt hoger is dan het schooladvies, zal het schooladvies heroverwogen worden. Een goede score bij de doorstroomtoets blijft voor de basisschoolkinderen hierdoor spannend en belangrijk. Bij JAM kan je kind zich in een groepje of individueel op de toets voorbereiden.

Voorafgaand aan de training bespreken we samen met ouder(s) en kind op welke gebied extra oefening en ondersteuning nodig is. Denk hierbij aan lezen, taalverzorging, rekenen en studievaardigheid. Tijdens de training krijgt het kind uitleg en gaat vervolgens aan de slag met toetsopgaven. Zo went hij of zij alvast aan het systeem van meerkeuzevragen en de tijdsdruk. We besteden daarbij aandacht aan het opsporen van- en werken aan lastige leerstof.

De centrale eindtoets is sinds het schooljaar 2023-2024 vervangen door de doorstroomtoets. Scholen kunnen hierbij kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen. Het College voor Toetsen en Examens bewaakt de kwaliteit van alle toetsen, Stichting Cito adviseert. Er is één landelijke normering waarmee alle toetsen worden nagekeken. Daardoor maakt het voor het resultaat van de leerling niet uit welke doorstroomtoets de leerling gemaakt heeft.

Doorstroomtoets-training

De volgende onderdelen komen aan bod tijdens onze training:
– Getallen
– Verhoudingen
– Bewerkingen
– Schatten
– Meten
– Begrijpend lezen
– Woordenschat
– Spelling
– Werkwoorden
– Grammatica
– Studievaardigheden

Na afloop van elk trainingsmoment ontvangen ouders een lesverslag met daarin de vorderingen van hun kind.

De training is bedoeld voor alle kinderen van groep 5 t/m 8 die extra hulp bij de doorstroomtoets of een citotoets kunnen gebruiken.

 

Neem voor meer info vrijblijvend contact op of meld je direct aan!