Zoek
Sluit dit zoekvak.

Taallessen Nederlands

De docenten van JAM geven taallessen Nederlands aan alle kinderen die de Nederlandse taal graag willen leren. Kinderen kunnen deelnemen aan een groepsles van maximaal vier leerlingen óf privélessen volgen. De taallessen van JAM zijn vooral bedoeld voor kinderen die thuis geen Nederlands spreken. Om de Nederlandse taal te leren is het nodig om de taal veel te oefenen en te spreken. 

 

Tijdens de taallessen van JAM spelen we spelletjes, lezen we boeken en maken de kinderen (online) oefeningen. Ook leren we om het Nederlands in allerlei alledaagse situaties te gebruiken. Zo oefenen de kinderen op een afwisselende manier. Kinderen die Nederlandse les volgen, presteren beter op school en zullen zich sneller thuis voelen in Nederland. Zo gaan de kinderen een mooie toekomst tegemoet! De taallessen van JAM worden zowel fysiek als online gegeven. 

Neem voor meer info vrijblijvend contact op of meld je direct aan! 

Oefenen met taal

Dutch lessons

The teachers of JAM give Dutch lessons to all children who wish to become more proficient in Dutch. Children can take part in a group lesson of up to four pupils or take private lessons. The Dutch lessons of JAM are especially useful for children who do not speak Dutch at home. In order to learn the Dutch language it is necessary to practice and use the language a lot. By playing games, reading books and do online exercises we try to diversify the lessons. We also encourage using the language in all kinds of everyday situations. Children who take Dutch lessons perform better at school and will feel more at home in the Netherlands. In this way the children have a bright future ahead! Our lessons can be given physically or online.

 

Please feel free to contact us for more information or register immediately!