Bijles bij JAM

Bijlessen op scholen

Naast huiswerkbegeleiding kunnen middelbare scholen in de regio bij JAM terecht voor bijlessen. Wij geven bijlessen voor elk vak op elk niveau. Dit kan in company op school óf bij JAM op locatie.

 

In afstemming met de school kunnen de bijlessen aan individuele leerlingen of aan kleine groepen van leerlingen gegeven worden. Christelijk College Nassau Veluwe en RSG Slingerbos in Harderwijk maakten  gebruik van deze mogelijkheid en gaven daarmee tientallen leerlingen een zeer welkome ‘boost’ na de coronacrisis. Door het langdurige online onderwijs waren veel leerlingen hun zelfvertrouwen én hun motivatie kwijtgeraakt. Ook was er thuis veel afleiding door bijvoorbeeld de telefoon. Veel leerlingen hebben de bijspijkerlessen (CCNV) en de boostlessen (RSG) gebruikt om een inhaalslag te maken.

 

Ook op basisscholen geven en gaven wij bijlessen. Op basisschool Al Islaah in Harderwijk kregen de leerlingen in schooljaar 2021-2022 in kleine groepjes extra lessen taal en rekenen. Aan het inlopen van de achterstanden werd zo een aanzienlijke impuls gegeven!

 

Onze bijlessen op zowel basisscholen als op middelbare scholen kunnen vergoed worden uit de zogenaamde NPO gelden. 

Het Nationaal Programma Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.