Algemene informatie JAM School

JAM School is er voor alle kinderen die in het regulier of bijzonder onderwijs geen passende plek kunnen vinden. Wij vangen deze leerlingen tijdelijk op en verzorgen hun onderwijs. We doen dit voor leerlingen uit zowel het basisonderwijs als het middelbaar onderwijs. In overleg met de ouders en de leerling maken we een lesrooster en wordt er bekeken welke docenten passend zijn bij de leerling. In alle gevallen volgen de leerlingen bij ons de reguliere vakken. Met materiaal van hun oude school meten we de voortgang.

 

Merel is één van de leerlingen van JAM School. Haar moeder vertelt: ‘Merel gaat nu in ieder geval weer naar school. Zelfstandig nog wel. Vroeger moest ik haar altijd halen en brengen of ze maakte gebruik van leerlingenvervoer. Nu fietst ze. Daar komt bij dat Merel bij JAM van docent mag wisselen als het haar niet bevalt en de lesuren worden aan haar behoefte aangepast. Dat is pure winst voor ons; Merel blijft naar school gaan en ik kan weer gewoon gaan werken.’

 

Ouders die op zoek zijn naar een passende plek waar hun kind (tijdelijk) onderwijs kan volgen, kunnen vrijblijvend contact opnemen met één van onze professionals.

Een passende plek voor uw kind

Gezellig wandelen