Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene informatie JAM School

Voor wie?
Jaarlijks zijn er in Nederland enkele duizenden leerplichtige kinderen die niet meer naar school kunnen of willen gaan, of al thuis zitten. Deze kinderen voelen zich vaak onbegrepen en niet op hun plek op de scholen die zij bezochten. Zij zijn daar vastgelopen, ontmoedigd, overprikkeld of erg teleurgesteld. Voor zowel ouder(s) als kind begint er op dat moment een zoektocht naar een passende plek. Bij JAM kunnen we u helpen tijdens deze overbruggingsperiode: samen met u en uw kind werken we aan onderwijsdoelen, aan persoonlijke leerdoelen voor uw kind èn we ondersteunen u bij de zoektocht naar een nieuwe school. Wij stellen voor elk kind een persoonlijk begeleidingsplan op dat leidend is tijdens de periode die het bij JAM School doorbrengt. Daarnaast zoeken we samen naar begeleiders voor het kind en maken we een passend schoolrooster. JAM heeft hierbij één doel: het inzetten en versterken van de eigen kracht van uw kind!

Programma JAM School
Kinderen die starten bij JAM School kunnen de gehele schoolweek bij ons terecht en volgen onder begeleiding lessen die bij zijn of haar niveau passen. Dit kunnen basisschoolvakken zijn of vakken voor de middelbare school. De lessen zijn één-op-één, waarbij zowel aan persoonlijke doelen als aan onderwijsdoelen wordt gewerkt. Daarnaast vormen de weerbaarheidstraining ‘Rots & Water’ en de training ‘Leren leren’ vaste onderdelen in het lesrooster van elk kind op JAM School.
In de pauzes is er ruimte voor contact met de andere leerlingen van JAM School. Hierbij zijn altijd ervaren begeleiders aanwezig en wordt het sociale contact tussen de kinderen gestimuleerd. Daarnaast krijgen kinderen die daar aan toe zijn, enkele lessen per week samen met een medeleerling.


Overleg en evaluatie

Tijdens de hele periode bij JAM School blijven wij in overleg met ouders, school en eventuele hulpverleners om zo gezamenlijk toe te werken naar plaatsing op een passende school. We doen dit door middel van MDO’s (multidisciplinaire overleggen). In een MDO vormen we ons een integraal beeld van hoe het met de leerling gaat, met inbreng van alle betrokkenen, vanuit de verschillende invalshoeken. Dit helpt om een compleet beeld te krijgen, naast de ontwikkeling van het kind die we bij JAM zien.
Tevens zijn er periodieke evaluatiemomenten met de ouder(s)/verzorgers. Aan de hand van de MDO’s en evaluaties passen we het begeleidingsplan van het kind aan en werken toe naar een nieuwe start op school.


Van groep 3 tot eindexamen

JAM School is er voor kinderen vanaf groep 3 tot en met de laatste klas van de middelbare school. Kinderen verblijven kortere of langere tijd bij ons. Dit kan variëren van één of enkele weken tot een aantal schooljaren. In uitzonderlijke gevallen is het zelfs mogelijk om eindexamen te doen via JAM School. Wij bereiden het kind dan voor op het Staatsexamen. Kinderen die op middelbare schoolniveau werken komen na schooltijd in aanmerking voor de huiswerkbegeleiding van JAM. Wij kunnen hen dit kosteloos aanbieden. Deze ondersteuning helpt het kind verder op weg bij de overstap naar een nieuwe school.


Financiering en samenwerking

De financiering van JAM School vindt plaats vanuit de gemeente (ZIN of PGB) of vanuit de oude school van het kind. Het kind gaat pas van start als deze rond is.
Om u en uw kind zo goed mogelijk te helpen werken wij samen met onder meer Centrum voor Jeugd en Gezin, Meerinzicht, Stichting Leerlingenzorg, Dokter Bosman, Psycho Praktijk Harderwijk-Emmeloord, Accare, Stichting Leergeld Randmeren en diverse scholen in de regio.
Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor plaatsing op JAM School? U bent van harte welkom om kennis te komen maken op onze locatie in Harderwijk en de mogelijkheden voor uw kind te bespreken!


Merel is één van de leerlingen van JAM School. Haar moeder vertelt: ‘Merel gaat nu in ieder geval weer naar school. Zelfstandig nog wel. Vroeger moest ik haar altijd halen en brengen of ze maakte gebruik van leerlingenvervoer. Nu fietst ze. Daar komt bij dat Merel bij JAM van docent mag wisselen als het haar niet bevalt en de lesuren worden aan haar behoefte aangepast. Dat is pure winst voor ons; Merel blijft naar school gaan en ik kan weer gewoon gaan werken.’

Een passende plek voor uw kind

Gezellig wandelen