Zoek
Sluit dit zoekvak.

Adoptieschool voor JAM in Oeganda

Kakunya  Junior
Sinds eind 2022 heeft JAM een adoptieschool in Oeganda: Kakunya Junior. Dit is een prachtige initiatief waar wij erg blij mee zijn! Kukunya Junior is een relatief kleine school, zo’n 150 leerlingen, die is opgericht in 2005 met steun vanuit Engeland en Canada. Op Kakunya Junior zitten leerlingen die niet op een gewone school terecht kunnen. Met steun van JAM kan deze school in Oeganda nu extra investeren in boeken en onderwijskwaliteit. JAM doet dit via Knowledge for Children, een hulporganisatie op gebied van onderwijs, die actief is in Oeganda, Kameroen en Kenia.

 

Knowledge for Children

‘Onderwijs is in Oeganda niet zo vanzelfsprekend als in Nederland’, vertelt Astrid van JAM. ‘Er geldt wel een leerplicht voor kinderen in het basisonderwijs, maar slechts 63% van de leerlingen maakt de basisschool af. Het percentage leerlingen dat een vervolgstudie afrondt, ligt nog een stuk lager. JAM wil zich daarom, via Knowledge for Children, inzetten voor beter onderwijs in Oeganda. Dit helpt mensen uit de armoede te ontsnappen, vermindert ongelijkheid en zorgt voor een meer vredige samenleving’.

 

Ties Obers van Knowledge for Children vertelt over de werkwijze in Oeganda. ‘We ondersteunen scholen drie jaar lang met ons programma, door middel van Co-investering. We investeren niet alleen in het onderwijs zelf, maar we leiden ook lokale docenten op en leren mensen in de gemeenschap om de school te onderhouden en aan fundraising te doen. Op deze manier zijn de scholen na drie jaar in staat om het onderwijs en de aanschaf van boeken zelf te organiseren.’ JAM ondersteunt deze werkwijze in Oeganda van harte.

 

Bezoek en sponsoractie

In het voorjaar van 2023 gaan Astrid en Jantine namens JAM naar Oeganda. Ze brengen dan een bezoek aan Kakunya Junior en zullen hun kennis op gebied van onderwijs met de Oegandese docenten delen. ‘Maar we willen vanuit JAM meer doen voor Oeganda,’ vertelt Astrid. ‘Daarom denken we na over een mooie sponsoractie, waarbij we onze collega’s en leerlingen in Nederland willen betrekken. Wat we gaan doen, staat nog open. We denken aan een sponsorloop of bijvoorbeeld een feest met hapjes en taart uit onze eigen JAM keuken.’

Op 3 juni vindt in Oeganda dé jaarlijkse, grote marathon plaats. Vanuit de hele wereld komen mensen aan deze unieke loop meedoen. Knowledge for Children is van plan om met een mooie groep vanuit Nederland deel te nemen. Medewerkers van JAM zijn van harte welkom om mee te lopen in Oeganda.

Oeganda Adoptieschool