Search
Close this search box.

Blonde piekerige haren, een spijkerbroek die smal toeloopt en een sweater van een bekend merk. Samen met zijn ouders is Niels bij me en vertelt hij me tijdens de intake zijn verhaal. En wat doet hij dat helder en duidelijk: ‘Hoe hij zich zo goed had voorbereid op zijn wiskundetoets, alle sommen had hij gemaakt en herhaald. Zelfs de gemengde opgaven gingen prima, maar toen kwam die toets. De eerste som lukte gelijk al niet en datzelfde gold voor de tweede en de derde. Bij de laatste paar opdrachten had hij nog wel wat op kunnen schrijven, maar goed hij had het opnieuw verpest.’ En dan het gevoel dat hij eraan overhield: huilen en vooral boosheid, boos op zichzelf. Opnieuw tranen in zijn ogen en dan die vraag: ‘Kunnen jullie me daarbij helpen want op deze manier gaat het me nooit lukken om een voldoende te halen?’

Faalangst, de angst om het niet goed genoeg te doen, kan je flink in de weg zitten. Misschien wel extra nu het onderwijs op afstand wordt gegeven. Twaalf procent van de schoolgaande jeugd heeft last van faalangst. Niet zo gek dus dat we bij JAM regelmatig ouders en leerlingen ontmoeten, die hier vragen over hebben of op zoek zijn naar ondersteuning.

Gelukkig zijn er effectieve methodes om faalangst te controleren. Bij JAM bieden wij een programma aan dat de leerling helpt om in zichzelf te geloven en de angst te kunnen controleren. Dat programma heet: ‘Eerste hulp bij faalangst.’ In deze acht-weekse training leren leerlingen grip te krijgen op hun faalangst en een positief zelfbeeld te krijgen.

In de training komen allerlei thema’s aan bod om de jongere in dit proces te begeleiden. Joëllen Jagersma, master pedagoog, bij JAM, vertelt: ‘We starten altijd met het verkennen van de faalangst: Welke faalangst heb ik, hoe zie ik dat en hoe ga ik er nu mee om? Deze kennis nemen we mee in alle lessen en daar gaan we steeds opnieuw gericht mee aan de slag.’

Aan het eind van de training hopen we een leerling genoeg tools te hebben meegegeven om de faalangst onder controle te krijgen. Leerlingen die de training al eerder bij ons hebben gevolgd, geven aan dat zij de oefeningen gemakkelijk kunnen toepassen en het hun helpt spanningen te verminderen, relaxed te studeren en positief te denken.

Niels heeft inmiddels vier lessen bij Joëllen gevolgd en wat merkt hij een vooruitgang. Al na de eerste les kregen we een mooie mail terug van zijn ouders waarin stond dat hij heel gespannen naar JAM ging, maar dat hij vol enthousiasme thuiskwam en meteen had aangegeven dat zijn zelfvertrouwen zeker zou toenemen door de handvatten die hij nu al had gehad.

JAM is het bureau van Jantine van Hunenstijn en Astrid de Bruin. Zij bieden, samen met een team van professionals, ondersteuning bij leren, gedrag en opvoeding. Meer info over Joëllen Jagersma, master pedagooog van JAM:

Joëllen studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit in Groningen. In 2018 studeerde ze daar af en nu is master pedagoog bij JAM. Tijdens haar studie heeft ze zich zowel gespecialiseerd in ontwikkelings- en opvoedproblematiek als in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft ze gedaan vanuit een brede interesse in de ontwikkeling van kinderen; van kleine hulpvragen tot de meer complexe problematiek. Ze heeft zich daarbij specifiek verdiept in kinderen met ADHD, autisme en in mensen met een licht verstandelijke beperking.

Binnen JAM behoort ondersteunt Joëllen de leerlingen van JAM l School en hun begeleiders, doet zij diagnostisch onderzoek, schrijft en evalueert zij het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen en geeft zij trainingen zoals bijvoorbeeld de faalangstreductietraining.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *