Search
Close this search box.

Wij zijn JAM

JAM is het bureau van Astrid de Bruin en Jantine van Hunenstijn. Ontstaan uit pure passie en gezond idealisme. Zij willen dat ieder kind tot zijn of haar recht komt, dat iedere jongere het meeste maakt van het leven. Dat kinderen hun talenten ontwikkelen en hun mogelijkheden ten volle benutten.

 

JAM helpt kinderen met het halen van betere prestaties op school, thuis en in de maatschappij. Omdat dat bijdraagt aan geluk en zelfverzekerdheid. In een team van deskundige professionals, onder wie een psycholoog en een orthopedagoog, bieden Astrid en Jantine onderwijs, coaching en ondersteuning aan kinderen- en jongeren met leer- of gedragsproblemen.

Ontstaan uit pure passie

Astrid de Bruin

“We zijn JAM gestart vanuit idealisme én vanuit de drijfveer om ieder kind tot bloei te laten komen. We begonnen met alleen individuele begeleiding van kinderen met leer- en gedragsproblemen. Dat is nog altijd een belangrijk onderdeel van JAM. Daarna startten we met huiswerkbegeleiding. Gaandeweg kregen we meerdere, uiteenlopende hulpvragen. Dankzij onze samenwerking met tal van collega-specialisten, kunnen we praktisch alle begeleidingsvragen aan.

Zelf ben ik gespecialiseerd in leerondersteuning bij dyslexie. Als docent Nederlands heb ik veel ervaring in het begeleiden van kinderen met dyslexie. Daarnaast ben ik docent NT2 en geef ik, samen met collega-docenten, wekelijks taaltrainingen aan mensen die de Nederlandse taal willen leren. Ook begeleid ik kinderen die te maken krijgen met echtscheiding van hun ouders. Het mooie van JAM? Dat wij enorm gedreven zijn om iedere leerling echt verder te helpen. En als dat gebeurt, zijn we altijd weer intens blij.”

“Een aantal jaar geleden zijn we binnen JAM gestart met JAM School. Daar vangen we kinderen en jongeren op die tijdelijk geen passende plek hebben in het regulier of speciaal onderwijs. Kinderen met leer- en gedragsproblemen hebben vrijwel altijd veel baat bij een speciale benadering. Dat is mijn ervaring, die ik heb opgedaan als docent Duits in het reguliere onderwijs en als ambulant begeleider voor cluster 4 (kinderen met een gedragsstoornis). Die ervaring zet ik nu dagelijks in voor JAM School en bij individuele begeleidingen.

In mijn werk merkte ik regelmatig dat ouders meestal wel in de gaten hebben dat er iets is met hun kind, bijvoorbeeld een stoornis in het autistisch spectrum (ASS), ADD of ADHD, maar dat ze niet weten waar ze naartoe kunnen met hun vragen. Denk alleen al aan passende huiswerkbegeleiding en ‘leren leren’. Dat komt omdat er een gat zit tussen de school en de reguliere hulpverlening. We besloten dat gat op te vullen met JAM.”

Jantine van Hunenstijn

Missie en visie van JAM Nederland

Missie: Wij bieden ouders en kind ondersteuning op het gebied van onderwijs, opvoeding en
weerbaarheid. Een gelukkig en stabiel kind, zowel thuis als op school én in de maatschappij,
heeft het best mogelijke toekomstperspectief.

 

Visie: Ons doel is om elk kind de ruimte te bieden om zijn of haar talent te kunnen ontwikkelen
en ten volle te kunnen benutten. Hierbij bieden we aanvulling waar onderwijs tekortschiet en is
ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied net zo belangrijk als het leren leren en de
vakinhoudelijke kennis. We werken toe naar het vergroten van de zelfstandigheid en
zelfredzaamheid waarbij het geluk van elk kind bij ons voorop staat.