Wij zijn JAM

JAM is het bureau van Astrid de Bruin en Jantine van Hunenstijn. Ontstaan uit pure passie en gezond idealisme. Zij willen dat ieder kind tot zijn of haar recht komt, dat iedere jongere het meeste maakt van het leven. Dat kinderen hun talenten ontwikkelen en hun mogelijkheden ten volle benutten.

 

JAM helpt kinderen met het halen van betere prestaties op school, thuis en in de maatschappij. Omdat dat bijdraagt aan geluk en zelfverzekerdheid. In een team van deskundige professionals, onder wie een psycholoog en een orthopedagoog, bieden Astrid en Jantine onderwijs, coaching en ondersteuning aan kinderen- en jongeren met leer- of gedragsproblemen.

Ontstaan uit pure passie

Astrid de Bruin

“We zijn JAM gestart vanuit idealisme én vanuit de drijfveer om ieder kind tot bloei te laten komen. We begonnen met alleen individuele begeleiding van kinderen met leer- en gedragsproblemen. Dat is nog altijd een belangrijk onderdeel van JAM. Daarna startten we met huiswerkbegeleiding. 

 

Gaandeweg kregen we meerdere, uiteenlopende hulpvragen. Dankzij onze samenwerking met tal van collega-specialisten, kunnen we praktisch alle begeleidingsvragen aan. Ikzelf ben gespecialiseerd in leerondersteuning bij dyslexie. Als docent Nederlands heb ik veel ervaring in het begeleiden van kinderen met dyslexie. Ook begeleid ik kinderen die te maken krijgen met echtscheiding van hun ouders. Het mooie van JAM? Dat wij enorm gedreven zijn om iedere leerling echt verder te helpen. En als dat gebeurt, zijn we altijd weer intens blij.”

Jantine van Hunenstijn

“Kinderen met leer- en gedragsproblemen hebben vrijwel altijd veel baat bij een speciale benadering. Dat is mijn ervaring, die ik heb opgedaan als docent Duits in het reguliere onderwijs en als ambulant begeleider voor cluster 4 (kinderen met een gedragsstoornis).

 

In mijn werk merkte ik regelmatig dat ouders meestal wel in de gaten hebben dat er iets is met hun kind, bijvoorbeeld een stoornis in het autistisch spectrum (ASS), ADD of ADHD, maar dat ze niet weten waar ze naartoe kunnen met hun vragen. Denk alleen al aan passende huiswerkbegeleiding en ‘leren leren’. Dat komt omdat er een gat zit tussen de school en de reguliere hulpverlening. We besloten dat gat op te vullen met JAM.”

Jantine van Hunenstijn